ثبت ازدواج در ترکیه

ثبت ازدواج در ترکیه از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بستر مناسبی برای اخذ ویزای پیوستن به همسر و مهاجرت به اروپا و آمریکا باشد. زوج هایی که به هر دلیل یکی یا هر دو آنها نمی توانند برای ثبت ازدواجشان در ایران حاضر شوند، و یا کشوری که قصد مهاجرت به آن را دارند، سند ازدواج ایران را نمی پذیرد، کشور ترکیه را به عنوان مقصد اول ثبت ازدواج بین المللی بر می گزینند. امتیاز دارالترجمه رسمی با مهر و امضا نیز در این راستا، مؤسسه را در رده مؤسسات حقوقی تمام عیار قرار داده. نه تنها در ثبت ازدواج و طلاق بین المللی، بلکه در زمینه ارائه راه حل های بی نظیر برای مشکلات حقوقی و تهیه مدارک مورد نیاز، نیز به افراد خدمات ارائه می کند.

بستن
بستن