سرمایه گذاری در ترکیه

ترکیه کشوری است که با حمایت از بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی در زیرساخت ها، توانسته است در سالهای اخیر در بدترین شرایط منطقه‌ای رشد اقتصادی ۲/۹ درصدی را حفظ نماید. بر اساس آمارهای رسمی،شاخص اعتماد اقتصادی در ترکیه در اواسط سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال قبل، به میزان ۱/۱ یک درصد از ۵٫۹۹ به ۶٫۱ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی ترکیه در دراز مدت، از سیاست‌های شفاف پولی و مالی و اراده سیاسی برای سامان دادن به بخش بانکی این کشور نشأت گرفته است. در شهریورماه ۱۳۹۷ (سپتامبر ۲۰۱۸) دولت ترکیه با تغییراتی در قانون اخذ شهروندی با استفاده از سرمایه گذاری رقم قبلی را که یک ملیون دلار بود به ۲۵۰ هزار دلار در خرید اموال غیر منقول و ۵۰۰ هزار دلار در سپرده های بانکی تغییر داد. موسسه عدد طلایی خدمات کامل اخذ شهروندی با سرمایه گذاری را ارائه می کند.

بستن
بستن