ثبت ازدواج در ترکیه
  18 اردیبهشت 1399

  در چه مواردی لازم است طلاق بین المللی انجام شده در ترکیه را ثبت ایرانی هم بنمایید؟

  به دلیل عضویت کشور ترکیه در کمیسیون بین المللی احوال شخصیه و صدور دفترچه ازدواج بین المللی، این کشور محل…
  ثبت ازدواج در ترکیه
  18 اردیبهشت 1399

  نکات مهم برای مدارک لازم ثبت ازدواج بین المللی در ترکیه

  مدارک لازم و ثبت ازدواج بین المللی در ترکیه ، کاری دقیق است که نیاز به کارشناسی و مشاوره دارد.…
  ثبت ازدواج در ترکیه
  18 اردیبهشت 1399

  آزمایشات مربوط به ازدواج بین المللی در ترکیه

  برای ثبت ازدواج بین المللی بعد از تکمیل مدارک تحت نظارت و کنترل کارشناس حقوقی مربوطه ی خود،باید آزمایشات مربوط…
  ثبت ازدواج در ترکیه
  18 اردیبهشت 1399

  ترجمه مدارک و تایید آن توسط موسسه عدد طلایی برای ثبت ازدواج بین المللی

  بعد از پروسه ی تهیه ی مدارک و انجام آزمایشات برای ثبت ازدواج بین المللی ،باید برای ترجمه مدارک و…
  بستن
  بستن